Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023 Postępowania do 130.000 złotych

 • 20/ZPPU/RZPWE/2023 dostawa centrali telefonicznej

  Opole, 08.03.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 19/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 dostawa oleju opałowego

  Opole, 2023-03-02

  Dostawa oleju opałowego na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach

 • 18/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 dostawa sprzętu do pracowni mechanicznych

  Opole, 2023-03-02 

  Dostawa sprzętu do pracowni mechanicznych

 • 17/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 ubezpieczenie uczniów

  Opole, 21.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody wyrządzone podczas odbywania staży uczniowskich) i NNW max. 272 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów szkół branżowych II stopnia znajdujących się na terenie województwa opolskiego odbywających staże w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 16/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: logistycznej i spedycji

  Opole, 16.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: logistycznej i spedycji w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 15/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 sprzęt fryzjerski

  Opole, 16.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu fryzjerskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 14/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 dostawa sprzętu hotelarsko-gastronomicznego

  Opole, 16.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu hotelarsko-gastronomicznego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 13/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 dostawa sprzętu rolniczego

  Opole, 15.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu rolniczego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 12/ZPPU/RZPWE/2023 dostawa centrali telefonicznej

  Opole, 2023-02-14

  Dostawa centrali telefonicznej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 11/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 sprzęt z branży budowlanej

  Opole, 09.02.2023r.

  Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu z branży budowlanej w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.