Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli

Lp. Data Przedmiot kontroli Podmiot kontrolujący Wydane zalecenia Uwagi
1. 23-24. 02.2017
2-3. 03.2017
Kontrola projektu pn. "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2" WUP-Opole dostępne w sekretariacie  
2. 24.07.2017

Audyt w Instytucji Zarządzającej - UM WO, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WO 2014-2020...

Ministerstwo Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Protokół DAS1.9011.10.2017.WTA10.23.1 z audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej ... projektu RPOP.10.04.00-16-0001/16  
3. 4.08.2017-
01.09.2017

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

Sprawdzenie wykonania poleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.24.2016 z dnia 27.09.2016r.

UM WO Biuro Kontroli i Audytu

Protokół kontroli problemowej z 05.09.2017, nr sprawy: BKA-I.1711.14.2017

Wystąpienie pokontrolne 
BKA-I.1711.14.2017.DC
z 12 września 2017 

 
4.

9-11. 08.2017,

22-23. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/16/AB/17 - brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych  
5.

28-30. 08.2017

Kontrola planowa dot. realizacji projektu RPOP.09.01.02-16-008/15 pt. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej WUP-Opole   zmiana terminu do ustalenia
6. 31.08-12.09.2017 Ewaluacja zewnętrzna problemowa Opolskie Kuratorium Oświaty

brak zaleceń

raport z ewaluacji problemowej nr WWKE.5531.27.2017
z 20 września 2017

 
7. 1, 7, 12.09.2017 Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higieny pracy Państwowa Inspekcja Pracy Opole Protokół Kontroli nr rej. 110194-5317-K054-Pt/17 z 12.09.2017  
8.

11-13.10.2017

06-07.11.2017

Kontrola doraźna realizacji projektów "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar I,II,III..."

z zakresie oceny zgodności realizacji projektów z Decyzją o dofinansowanie Projektu, Wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa... 

WUP-Opole Informacja pokontrolna Nr NK.0822/08/AB/17/D z 18.12.2017  
9. 22.10.2017 Kontrola kursu doskonalącego organizowanego w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Opolskie Kuratorium Oświaty brak zaleceń  
Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2017
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  27-03-2017 10:54
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • zmodyfikowano:
  28-12-2017 12:24
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 372
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×