Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania do 30.000 €

 • 59/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2018 pomoce dydaktyczne

  Opole, 19.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, zgodnie z decyzjami o dofinansowanie – Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr: 3512/2017 z dnia 20 marca 2017r

 • 58/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 dostawa i montaż rolet

  Opole, 18.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia  – rolet wewnętrznych stanowiących system zaciemniania okien na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0011/16-00

 • 57/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 sprzęt wystawienniczy

  Opole, 16.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wystawienniczego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0011/16-00

 • 56/ZPPU/RZPWE/3.2/2018 usługa wygłoszenia prelekcji

  Opole, 12.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wygłoszenie 4 autorskich, eksperckich prelekcji na 2 Konferencjach w ramach Projektu pn. "Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3" realizowanego przez Województwo Opolskie/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Działania nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

 • 55/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 dostawa tablic edukacyjnych

  Opole, 01.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni tematycznych na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0011/16-00

 • 54/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 usługa spotkania informacyjne

  Opole, 18.09.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie cyklu 10 spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin Opolszczyzny w zakresie lokalnej i ponadlokalnej bioróżnorodności. Zadanie realizowane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.”Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności

 • 53/ZPPU/RZPWE/9.2.2/2018 dowóz uczniów

  Opole, 14.09.2018 r.

      Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów na zajęcia w Laboratorium Branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, w ramach Projektu pn. 9.2.2 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

 • 52/ZPPU/RZPWE/2018 materiały eksploatacyjne

  Opole,12.09.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 51/ZPPU/RZPWE/2018 dostawa książek

  Opole,12.09.2018 r.

   

  Zamówienie na dostawę książek do filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

   

 • 50/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 pomoc techniczna

  Opole, 11.09.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna/koordynacja wyjazdu przez 2 osoby podczas zagranicznej wizyty edukacyjnej (Poczdam). Termin przeprowadzenia zamówienia:  od 26.09.2018r. do 28.09.2018r. Miejsce: zgodnie z programem wyjazdu – rejon Berlina i Brandenburgii. Zamawiający zapewnia wyżywienie i noclegi. Szczegółowe dane dotyczące miejsc odwiedzanych harmonogramu wyjazdu, hotelu i wyżywienia Zamawiający przekaże wybranym Wykonawcom. W wyjeździe uczestniczy 90 osób podzielonych na 2 grupy po 45 osób. Obie grupy uczestniczą w wyjeździe w tym samy czasie wskazanym powyżej.

  Część 1: Grupa 1 (liczba osób w grupie: 45)

  Część 2: Grupa 2 (liczba osób w grupie: 45)

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:01
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 10801
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×