Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania do 30.000 €

 • 45/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 Kabina dźwiękowa

  Opole, dnia 10.08.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej kabiny dźwiękowej z wyposażeniem elektronicznym w pracowni edukacyjnej mieszczącej się  w budynku przy ul. Dubois 36 w Opolu

  na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

   

   

 • 46/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2018 scenariusze zajęć 9.1.2

  Opole, 01.08.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania 10 scenariuszy zajęć eksperymentalnych prowadzonych w szkołach podstawowych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1/ „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

  2/ „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

  3/ „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

  w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, podziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, RPO WO na lata 2014-2020 dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

 • 44/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 szklarnia z wyposażeniem

  Opole, 16.07.2018 r.

          

       Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż  przez Wykonawcę szklarni ogrodowej wraz z  niezbędnymi  elementami  montażowymi i  wyposażenia szklarni na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

   

 • 43/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 ścieżka edukacyjna

  Opole, 13.07.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zainstalowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ogrodzie Zamawiającego ogrodowej ścieżki edukacyjnej oraz dużego, zewnętrznego domku dla owadów z wyposażeniem do zadomowienia owadów, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 42/ZPPU/RZPWE/3.2/2018 ogłoszenia prasowe

  Opole, 13.07.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i publikacja ogłoszenia prasowego w gazecie codziennej
  o zasięgu regionalnym posiadającej mutację regionalną o zasięgu regionalnym, które proponują treści ściśle regionalne i ukazują się na terenie obejmującym województwo opolskie. Usługa obejmie emisję wraz z opracowywaniem graficznym oraz przygotowywaniem do druku (skład, łamanie, korekta). Kolor 4X0 CMYK. Rozmiar – co najmniej 9 modułów. Usługa będzie realizowana w ramach kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym promującej projekt pn. "Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

   

 • 41/ZPPU/RZPWE/5.1/2018 domki dla owadów

  Opole, 12.07.2018 r.

      Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie domków dla owadów na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 40/ZPPU/RZPWE/2018 organizaja wyjazdu szkoleniowego

  Opole, 10.07.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu szkoleniowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu dla grupy ok 100 osób w dniach 5-7.09.2018r. lub 5-6.09.2018r

 • 39/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2018 WYDRUK I OPRAWA MATERIAŁÓW

  Opole, 06.07.2018r.

  Usługa polegająca na wydrukowaniu dokumentu źródłowego, oprawie i dostarczeniu materiałów szkoleniowych do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na potrzeby projektu Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego

 • 38/ZPPU/RZPWE/5.1/2018

  Opole, 06.07.2018 r.

        Przedmiotem zamówienia jest nagranie pięciu filmów (materiałów audiowizualnych) do prezentacji multimedialnych odtwarzanych podczas warsztatów /zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej“  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020r. Filmy będą prezentowane w pracowniach edukacyjnych w budynku RZPWE przy ul. Dubois 36. Powinny przedstawiać uczniom świat różnorodności biologicznej szczególnie Opolszczyzny, poszerzać ich wiedzę i rozbudzać  zainteresowania.                                                                                                                                

 • 36/ZPPU/RZPWE/3.2/2018 wynajem sal

  Opole, 11.06.2018r.

  wynajem sal szkoleniowych/warsztatowych/ćwiczeniowych – na 40-to godzinne szkolenia, na potrzeby projektu „Sztuczna Inteligencja I – programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:01
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 8055
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×