Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 74/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 19.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy „Warsztaty TIK - Broker informacji edukacyjnej” w ramach projektu Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

 • 73/ZP/Usp/RZPWE/2018 usługa społeczna

  Opole, 18.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji noclegów, wyżywienia, miejsc zwiedzania,  przejazdów i ubezpieczenia dla 10 osób na potrzeby Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 72/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 17.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa składająca się z 3 części przeznaczona dla dzieci szkół podstawowych na potrzeby projektu Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

  Część 1: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, ul. 1-go Maja 10, 46-040 Krasiejów (poczta Ozimek)

  Część 2: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.

  Część 3: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole

 • 71/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 16.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej

 • 69/ZP/Usp/RZPWE/2018 usługa społeczna

  Opole, 08.10.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji noclegów, wyżywienia, miejsc zwiedzania,  przejazdów i ubezpieczenia dla 11 osób na potrzeby Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 68/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieograniczony

   Opole, 25.09.2018 r.

   

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 67/ZP/RZPWE/9.2.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 22.09.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni i laboratoriów branżowych dla szkolnictwa zawodowego

  część I: Stanowiska dydaktycznego przedstawiającego budowę i działanie oraz umożliwiającego przeprowadzenie diagnozy hybrydowego układu napędowego pojazdów, umożliwiającego bezpieczne wykonywanie wysokonapięciowych (do 1000 V) pomiarów laboratoryjnych.

  część II: zestawu szkoleniowego z dziedziny robotyki

  część III: zestawu pomocy z zakresu mechatroniki

  część IV: sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej

  część V: sprzętu komputerowego do pracowni sieci komputerowych

  część VI: sprzętu do studia nagrań

  w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

 • 66/ZP/Usp/RZPWE/2018 zamówienie na usługi społeczne

  Opole, 17.09.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: „Organizacja przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”; Część 2: „Organizacja przejazdów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu: „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”

  współfinansowanych  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (część 1) oraz poddziałanie Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej (część 2)

   

 • 65/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 14.09.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji asystenta trenera / trenera ewaluatora wspomagającego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz narzędzi TIK, sprzętu laboratoryjnego, odczynników lub substancji chemicznych, urządzeń pomiarowych itp. Do zadań personelu wspomagającego będzie należała opieka i doradztwo pedagogiczne w procesie przekazywania wiedzy.

  Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

  Zadanie 1: wsparcie trenera podczas warsztatów „Formuła Sukcesu”- 18h/ grupa części od 1.1 do 1.2: 2 grupy 

  Zadanie 2: wsparcie trenera podczas warsztatów „Kierunek Kariera” – 12h/ grupa części od 2.1 do 2.3: 3 grupy 

 • 64/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 05.09.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:03
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 11256
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×