Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 7/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 17.01.2018r.

  roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na:

  część 1: przebudowie budynku RZPWE przy ul. Dubois w Opolu - adaptacji poddasza na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej

  część 2: przebudowie ośrodka szkoleniowego w Niwkach - remoncie węzła żywieniowego w celu utworzenia pracowni

 • 4/ZP/RZPWE/9.1.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 16.01.2018r.

  usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji (dalej: Rzpwe), ul. Dubois 36, 45-067 Opole

 • 6/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługi społeczne

  Opole, 16.01.2018r.

  Usługa pełnienia funkcji asystenta trenera / trenera ewaluatora wspomagającego prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz narzędzi TIK, sprzętu laboratoryjnego, odczynników lub substancji chemicznych, urządzeń pomiarowych itp. Do zadań personelu wspomagającego będzie należała opieka i doradztwo pedagogiczne w procesie przekazywania wiedzy.

  Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

  Zadanie 1: wsparcie trenera podczas warsztatów „Formuła Sukcesu”- 18h/ grupa części od 1.1 do 1.100: 100 grup  

  Zadanie 2: wsparcie trenera podczas warsztatów „Kierunek Kariera” – 12h/ grupa części od 2.1 do 2.100: 100 grup

 • 5/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 12.01.2018r.

  Usługi trenerskie dot. prowadzenia warsztatów dla uczniów w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020

 • 3/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 11.01.2018r.

  3/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018

  Usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne). Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1.

 • 2ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 10.01.2018r.

  usługa polegająca na pełnieniu funkcji szkolnego lidera realizującego wsparcie merytoryczne zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) w szkołach. Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”,

 • 1/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 08.01.2018r.

  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w podziale na 4 części: Część 1 Mięso i wędliny Część 2 Pieczywo i wyroby cukiernicze Część 3 Warzywa i owoce Część 4 Ogólnospożywcze

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:03
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 140
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×