Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 57/ZP/Usp/RZPWE/2018 usługa społeczna

  Opole, 14.08.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji noclegów, wyżywienia, miejsc zwiedzania,  przejazdów i ubezpieczenia dla 45 nauczycieli doradców do Poczdamu na potrzeby Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 55/Usp/RZPWE/9.2.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 14.08.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja miejsc staży i praktyk w wybranych zawodach, stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne, przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

 • 56/ZP/Usp/RZPWE/5.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 13.08.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zagranicznych wizyt edukacyjnych na potrzeby Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 54/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 100 szkoleniowych Rad Pedagogicznych dla nauczycieli w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

 • 53/ZP/RZPWE/5.1/2018 kabina dźwiękowa wraz z wyposażeniem

  Opole,16.07.2018 r.

       Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kabiny dźwiękowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • rozeznanie rynku wyjazdy edukacyjne

  Opole, 13.07.2018r.

  Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia na usługę organizacji zagranicznych wizyt edukacyjnych na potrzeby Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 52/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole,13.07.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu niestacjonarnych, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego na kierunkach:

  1.       Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [oligofrenopedagogika];

  2.       Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

  w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, zgodnie z decyzjami o dofinansowanie – Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr: 3512/2017 z dnia 20 marca 2017r.

 • rozeznanie rynku organizacja miejsc praktyk

  Opole, 12.07.2018r.

  Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia

  na usługę organizacji miejsc praktyk w wybranych zawodach, stworzenie mobilnej aplikacji na urządzenia mobilne, przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 51/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 11.07.2018 r.

    Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

   

 • 49/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

   

    Przedmiotem zamówienia  jest usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne).

  Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:03
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 8295
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×