Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 23/ZP/RZPWE/2018 przetarg materiały biurowe

  Opole, 16.03.2018r.

  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 2 części:

  część 1: materiały biurowe w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  część 2: materiały biurowe w ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 22/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 09.03.2018r.

  Usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne). Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1

 • 21/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 09.03.2018r.

  usługa polegająca na pełnieniu funkcji szkolnego lidera realizującego wsparcie merytoryczne zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) w szkołach. Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

 • 20/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 07.03.2018r.

  usługa organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników „Obozu naukowego” w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 19/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 07.03.2018r.

  usługa cateringowa na kursy prowadzone dla nauczycieli na terenie województwa opolskiego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

 • 18/ZP/Usp/RZPWE/5.1/2018 Usługi trenerskie

  Przedmiotem zamówienia są usługi trenerskie polegające na:

  ·         Część 1: Przeprowadzeniu w charakterze trenera 20 (słownie: dwudziestu) warsztatów/szkoleń 6 godzinnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w  zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny;

  ·         Część 2: Przeprowadzeniu 20 (słownie: dwudziestu) 6 godzinnych warsztatów/szkoleń z technik fotografowania przyrody.

 • 17/ZP/RZPWE/5.1/2018 Usługi w zakresie transportu drogowego

  Opole, 27.02.2018

  Przedmiotem zamówienia są: Usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa opolskiego a w szczególności szkół podstawowych na warsztaty edukacyjne, wizyty edukacyjne w parkach krajobrazowych, zielone szkoły, festiwale i eventy ekologiczne w ramach realizacji projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej.

 • 16/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 21.02.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na kursy prowadzone dla nauczycieli na terenie województwa opolskiego. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

 • 15/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 08.02.2018r.

  roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na:

  część 1: przebudowie budynku RZPWE przy ul. Dubois w Opolu - adaptacji poddasza na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej

  część 2: przebudowie ośrodka szkoleniowego w Niwkach - remoncie węzła żywieniowego w celu utworzenia pracowni

 • 14/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 07.02.2018r.

  Usługi trenerskie dot. prowadzenia warsztatów dla uczniów w ramach projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 2 części:

  część 1: - pozalekcyjne warsztaty z elementami eksperymentów przyrodniczych oraz matematyczno-informatycznych, 100 grup

  część 2: - pozalekcyjne warsztaty „Moja wymarzona firma”, 100 grup

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:03
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 2382
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×