Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Biuletyn Informacji Publicznej

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 44/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 29.05.2018r.

  Dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 42/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 29.05.2018r.

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na:

  część 1: przebudowie budynku RZPWE przy ul. Dubois w Opolu - adaptacji poddasza na zaplecze szkoleniowe

  część 2: przebudowie ośrodka szkoleniowego w Niwkach - remoncie węzła żywieniowego w celu utworzenia pracowni w ramach realizacji projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 43/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018 usługa społeczna

  Opole, 16.05.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch kursów pedagogicznych dla 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2 grupy po 10 osób) w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 41/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 14.05.2018r.

  dostawa kabiny dźwiękowej wraz z wyposażeniem na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 40/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 11.05.2018r.

  dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 38/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 11.05.2018r.

  roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na:

  część 1: przebudowie budynku RZPWE przy ul. Dubois w Opolu - adaptacji poddasza na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej

  część 2: przebudowie ośrodka szkoleniowego w Niwkach - remoncie węzła żywieniowego w celu utworzenia pracowni

 • 37/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 10.05.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 3 części:

  część 1: materiały biurowe w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  część 2: materiały biurowe w ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  część 3: materiały biurowe w ramach Programu NIWKI 2017 finansowanego ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego

 • 36/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 08.05.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji asystenta trenera / trenera ewaluatora wspomagającego prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz narzędzi TIK, sprzętu laboratoryjnego, odczynników lub substancji chemicznych, urządzeń pomiarowych itp. Do zadań personelu wspomagającego będzie należała opieka i doradztwo pedagogiczne w procesie przekazywania wiedzy.

  Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

  Zadanie 1: wsparcie trenera podczas warsztatów „Formuła Sukcesu”- 18h/ grupa części od 1.1 do 1.25: 25 grup  

  Zadanie 2: wsparcie trenera podczas warsztatów „Kierunek Kariera” – 12h/ grupa części od 2.1 do 2.25: 25 grup

 • 34/ZP/RZPWE/9.1.2/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 02.05.2018r.

  ,,Dostawa pomocy dydaktycznych wspierających realizację zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych w podziale na 5 części:

  Część I: Zestaw doświadczalny dla uczniów do realizacji ćwiczeń z zakresu urządzeń elektrycznych i magnetycznych

  Część II: Zestaw doświadczalny dla uczniów do realizacji ćwiczeń z zakresu zjawisk mechanicznych

  Część III: Zestaw doświadczalny dla uczniów do realizacji ćwiczeń z zakresu elektrostatyki

  Część IV: Zestaw doświadczalny dla uczniów do realizacji ćwiczeń z zakresu nauki o cieple

  Część V: Zestaw doświadczalny dla uczniów do realizacji ćwiczeń z zakresu magnetyzmu

  Zamówienie realizowane w ramach projektów:

  1. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

  2. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

  3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 35/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018 usługa społeczna

  Opole, 30.04.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch kursów pedagogicznych dla 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2 grupy po 10 osób) w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2018
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:03
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 6135
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×