Przejdź do treści strony
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa/y - kasjer

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 25.06.2019 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/y - kasjer

.................................................................................................................................................

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy …………………………...............…….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ...........................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie:  średnie lub wyższe   (kierunki: ekonomiczny, finanse i rachunkowość)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4lata

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- obsługa programu PROGMAN

- znajomość przepisów prawnych tj.  ustawy o samorządzie wojewódzkim;                 

- znajomość ustawy o rachunkowości;

- obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów    

   operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

DOCXOgłszenie o naborze - Księgowa- Kasjer nabór 2019.docx
DOCXInformacja o naborze - księgowa kasjer 2019 docx.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2019
  przez: Krystyna Kluge
 • opublikowano:
  25-06-2019 12:00
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • zmodyfikowano:
  10-07-2019 14:55
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 257
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl