Przejdź do treści strony
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista – koordynator projektu pn. Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 12.09.2019 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista – koordynator projektu pn.  Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską

Numer projektu: RPOP.09.01.03-16-0003/18

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4 lata

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych  w szczególności PO KL).
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXOgłoszenie o naborze - Koordynaror projektu 9.1.3.docx
DOCXInformacja o wynikach naboru - Koordynator projektu 9.1.3 2019.doc.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2019
  przez: Krystyna Kluge
 • opublikowano:
  12-09-2019 12:33
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • zmodyfikowano:
  22-10-2019 09:20
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 260
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl