Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

59/ZPPU/RZPWE/5.1/2019 Materiały biurowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w podziale na 2 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Część 1. Dostawa materiałów biurowych  na potrzeby kampanii do  projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

Część 2. Dostawa materiałów biurowych na szkolenia dla nauczycieli do projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

DOCXFormularz ofertowy.docx
DOCXOpis przedmiotu zamówienia Mat.Biurowe_H20 dlaBIO.docx
DOCXZapytanie cenowe na dostawę materiałów biurowych.docx

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx