Przejdź do treści strony
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biuletyn Informacji Publicznej

2020 Postępowania do 30.000 €

 • 13/ZPPU/RZPWE/5.1/2020 Zestawy eksperymentalne

  Opole, dnia 31.03.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych  w podziale na 2 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

  Część 1:Pulpit do ładowania telefonów i tabletów

  Część 2:Ryby- pluszaki

 • 12/ZPPU/RZPWE/2020 Dostawa książek

  Opole, dnia 26.03.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek krajowych w wersji drukowanej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

 • 11/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2020 sprzęt biurowy

  Opole, dnia 24.03.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu biurowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji.             

 • 10/ZPPU/RZPWE/2020 dostawa oleju opałowego

  Opole, dnia 28.02.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla Nabywca - Województwo Opolskie NIP 7543077565, odbiorca: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27, 45 – 315 Opole, na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach , gmina Chrząstowice  ul. Wiejska 17, 46 – 053   Niwki.  

 • 9/ZPPU/RZPWE/5.1/2020 materiały plastyczne i dydaktyczne

  Opole, dnia 27.02.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów plastycznych i dydaktycznych do zajęć artystycznych na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 7/ZPPU/RZPWE/3.2/2020 Scenariusze

  Opole, dnia 11.02.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stworzeniu Kursu e-learningowego (scenariuszy on-line) na platformę e-learningową Zamawiającego opartą na środowisku MOODLE oraz przeprowadzeniu szkolenia instruktażowego dla 2 osób wskazanym przez Zamawiającego; w ramach projektu pn. „Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3” realizowanego przez Województwo Opolskie/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Działania nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej  

 • 6/ZPPU/RZPWE/5.1/2020 usługa wygłoszenia prelekcji

  Opole, dnia 10.02.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w charakterze prelegenta dwóch konferencji dla nauczycieli, pracowników jst i nadzoru pedagogicznego pod tytułem: Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły w obszarze ekologii”, realizowanej w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.

 • 5/ZPPU/RZPWE/2020 Wydanie książek

  Opole, dnia 24.01.2020 r.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wydanie książek pt.:

  Część 1: CZTERY PORY ROKU/ VIER JAHRESZEITEN (dla nauczycieli języka niemieckiego w przedszkolu i klasach I-III), autor: Magdalena Przybyszewska,

  Część 2: Vademecum dla nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III. My English, my fun, autor: Krystyna Dąbek                                                                                                                             

 • 4/ZPPU/RZPWE/2020 Usługi pralnicze Niwki

  Opole, dnia 17.01.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest pranie bielizny pościelowej, ręczników, obrusów i odzieży ochronnej pracowników kuchni oraz pranie firan na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.

 • 3/ZPPU/RZPWE/9.1.3/2020 Internet mobilny

  Opole, dnia 15.01.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa internetu moblinego wraz z infrastrukturą niezbędną do zapewnienia internetu WIFI w przedszkolach (wzmacniaczy repeaterów sieci bezprzewodowej), montaż, konfiguracja oraz zapewnienie wsparcia serwisowego w ramach projektu 9.1.3 "Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2020
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  02-01-2020 10:44
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 2787
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl