Przejdź do treści strony
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biuletyn Informacji Publicznej

2020 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 13/ZP/Usp/RZPWE/5.1/2020 Cykl warsztatów

  Opole, dnia 20.03.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu cyklu warsztatów w podziale na 3 części w ramach działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do przedszkolaków, uczniów, nauczycieli i rodziców kształtujących postawy szacunku wobec natury,  pod hasłem: ”Poznaj naturę przez film i literaturę”. Działanie realizowane w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” 

  Część 1 : Warsztaty czytelnicze

  Część 2:  Warsztaty filmowe

  Część 3: Warsztaty metodyczne

 • 11/ZP/RZPWE/9.2.1/2020 świadczenie usług transportowych

  Opole, dnia 21.02.2020 r.

  Świadczenie usług transportowych w związku z organizacją przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, zadania polegającego na dowozie uczniów na zajęcia w Laboratorium branżowym w ramach Projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020.

 • 12/ZP/RZPWE/5.1/2020 dostawa zestawów eksperymentalnych

  Opole, dnia 17.02.2020 r.

  Dostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych  w podziale na 7 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 10/ZP/RZPWE/3.2/2020 - Usługi transportu

  Opole, dnia 10.02.2020 r.

  Usługa organizacji nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa do jednostek wskazanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji na terenie miasta Opole w ramach projektu 3.2 "Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3".        

 • 9/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2-3/2020 targi branżowe w Poznaniu

  Opole, dnia 10.02.2020 r.

  Usługa organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe: „ITM Polska”, „Modernlog”, „3D Solutions”, połączony z wizytą studyjną w okolicach Poznania (ITPOK w Poznaniu – Zielona Energia, ul. Energetyczna 5) wraz ze zwiedzaniem Muzeum Rogalowego, Fotoplastykonu i Starego Rynku w Poznaniu .

 • 6/ZP/RZPWE/5.1/2020 komputery i multimedia

  Opole, dnia 10.02.2020 r.

  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 8/ZP/RZPWE/9.1.4/2020 Usługi transportu

  Opole, dnia 07.02.2020 r.

  Usługi nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) z terenu Aglomeracji Opolskiej do miejsca edukacji bezpośredniej.

 • 7/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2020 usługa społeczna

  Opole, dnia 04.02.2020 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu scenariuszy, przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć przez trenerów/ekspertów na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 4/ZP/RZPWE/9.1.3/2020 Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli

  Opole, dnia 29.01.2020 r.

  Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli będących beneficjentem projektu 9.1.3 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską, współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020.

   

 • 5/ZP/Usp/RZPWE/9.1.3/2020 Szkolenia dla nauczycieli

  Opole, dnia 29.01.2020 r.

  .Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia dla nauczycieli w 39 OWP (Ośrodek Wychowania Przedszkolnego) dotyczącego wdrożenia Programu Powszechnej Dwujęzyczności w placówce w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2020
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • opublikowano:
  02-01-2020 10:45
  przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • podmiot udostępniający:
  Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
  odwiedzin: 3070
Dane jednostki:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
45–315 Opole
ul. Głogowska 27
NIP: 7543125519 REGON: 365183911

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 404 75 30
fax: +48 77 404 75 35
e-mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
strona www: www.rzpwe.opolskie.pl