Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania do 130.000 złotych

 • 6/ZPPU/RZPWE/5.1/2021 ławka solarna

  Opole, 2021-03-02

  Dostawa oraz montaż ławki solarnej ze stacją naprawy rowerów na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 4/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021

  Opole, 2021.02.11

  Usługa ubezpieczenia OC i NNW maksymalnie 100 uczniów odbywające staże w ramach projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy“

   

 • 2/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021

  2/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021

  Opole, 05.02.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych pracowni dla szkolnictwa zawodowego - pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 3/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 oprogramowanie

  Opole, 2021-02-04

  Dostawa oprogramowania na wyposażenie pracowni dla szkolnictwa zawodowego w ramach projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy“