Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania do 130.000 złotych

 • 21/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021 transport uczniów do laboratorium RZPWE

  Opole, 11.05.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa nieregularnego transportu osobowego (w obie strony) uczniów wraz z opiekunami z wymienionych ze szkół zawodowych Aglomeracji Opolskiej wymienionych w szczegółowym opisie zamówienia, będących uczestnikami projektu pn. 9.2.2 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 20/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021

  Opole, 07.05.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych w Laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wraz z przygotowaniem i opracowaniem scenariuszy zajęć dla branży informatycznej na potrzeby projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3”, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 19/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2021

  Opole, 07.05.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa głośników w ramach realizacji Projektu nr RPOP.09.01.02-16-0004/20  pn. „Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”. Projekt realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji Działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. 

 • 18/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021 inżynier dźwięku

  Opole, 06.05.2021r.

  Zamówienie na usługę pełnienia roli inżyniera dźwięku/akustyka i poprowadzenia warsztatów e-portfolio na potrzeby projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3”, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 17/ZPPU/RZPWE/9.1.3/9.1.4/2021 dostawa internetu mobilnego

  Opole, 06.05.2021r.

  Zamówienie na dostawę internetu moblinego do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) w ramach 2 projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO WO realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 16/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 ubezpieczenie

  Opole, 2021-04-26

  Usługa ubezpieczenia OC i NNW 80 uczniów odbywające staże w ramach projektu “Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy“

   

 • 15/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 sprzęt dla pracowni kształcenia rolniczego

  08.04.2021r.

  Dostawa sprzętu na potrzeby doposażenia pracowni kształcenia rolniczego dla szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 14/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 dostawa sprzętu ortopedycznego

  Opole, 06.04.2021r.

  Dostawa sprzętu ortopedycznego na potrzeby doposażenia pracowni dla szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 13/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 dostawa sprzętu fotograficznego

  Opole, 06.04.2021r.

  Dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby doposażenia pracowni dla szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 11/ZPPU/RZPWE/2021 dostawa książek dla PBW w OPOLU

  Opole, 29.03.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek krajowych w wersji drukowanej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej