Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania do 130.000 złotych

 • 68/ZPPU/RZPWE/2021 książki

  Opole, 2021-10-19

  Dostawa książek w wersji drukowanej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Filii PBW

 • 67/ZPPU/RZPWE/2021 pielęgnacja ogrodu

  Opole, 2021-10-18

  Przygotowanie ogrodu do zimy w lokalizacjach przy Dubois i Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach.

 • 66/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 usługa ubezpieczenia

  Opole, 12.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody wyrządzone podczas odbywania staży uczniowskich) i NNW 400 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów szkół branżowych II stopnia znajdujących się na terenie województwa opolskiego odbywających staże w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 65/ZPPU/RZPWE/9.2.1//2021 opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć-Zmiana opisu przedmiotu zamówienia, zmiana terminu składania ofert

  Opole, 2021-10-12

  Opracowanie scenariuszy, przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez trenerów/ekspertów na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 64/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 wizyty studyjne i udział w targach branżowych

  Opole, 28.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 2 wizyt studyjnych w połączeniu z udziałem w targach branżowych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18

 • 63/ZPPU/RZPWE/2021 wyjazd szkoleniowy

  Opole, 23.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni konferencyjno-szkoleniowej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji trzydniowych warsztatów dla pracowników Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 62/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2021 staże nauczyciele

  Opole, 2021-09-16

  Kompleksowa organizacja miejsc staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia nauczycieli realizujących staże zawodowe w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

 • 61/ZPPU/RZPWE/5.3.1/2021 skaner z oprogramowaniem OCR

  Opole, 14.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego skanera do skanowania i digitalizowania starodruków oraz dostawa oprogramowania OCR na potrzeby realizacji projektu „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie - ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu" RPOP.05.03.01-16-0016/19 realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

 • 60/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021 TARGI I OBÓZ NAUKOWY

  Opole, 14.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia oraz wizyty na Targach Poznańskich uczestników wyjazdu „Targi i obóz naukowy”, organizowanego w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3”. Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-3”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 9.2.2 Wsparcie Kształcenia Zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 59/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2021 event

  Opole, 2021-09-08

  Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji - na potrzeby organizacji dwudniowego eventu szkoleniowego w zakresie dobrych praktyk w kształceniu zdalnym w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.