Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania powyżej 130.000 złotych

 • 23/ZP/RZPWE/9.1.4/2021 SENSORYKA 4

  Opole, 13.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowanego do 22 przedszkoli Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej  

 • 22/ZP/RZPWE/9.1.1/2021 system do wyświetlania i zarządzania treścią

  Opole, 2021-10-11

  Dostawa systemu do wyświetlania i zarządzania treścią na potrzeby projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” (poddziałanie 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 • 21/ZP/RZPWE/9.1.3/2021 pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej 3

  Opole, 07.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowanego do 47 przedszkoli (OWP) poza Aglomeracją Opolską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej   realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 20/ZP/RZPWE/2021 Renowacja elewacji magazynu PBW

  Opole, 23.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia są na roboty budowlane polegające na renowacji elewacji budynku magazynu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Piastowskiej 18a

 • 19/ZP/RZPWE/2021 modernizacja klimatyzacji

  Opole, 2021-09-09

  Roboty budowlane polegające na modernizacji układu wentylacji i klimatyzacji centrali wentylacyjnej NW3

   

 • 18/ZP/RZPWE/2021 meble Niwki

  Opole, 2021-09-01

  Sukcesywna dostawa i montaż mebli i wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz do 33 pokoi do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach

 • 17/ZP/RZPWE/2021 modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji

  Opole, 2021-08-16

  Roboty budowlane polegające na modernizacji układu wentylacji i klimatyzacji centrali wentylacyjnej NW3

 • 16/ZP/RZPWE/2021 sukcesywna dostawa mebli

  Opole, 2021-08-11

  Sukcesywna dostawa i montaż mebli i wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji wnętrz do 33 pokoi do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach

 • 15/ZP/RZPWE/9.1.3/9.1.4/2021 dostawa pomocy sensorycznych 2

  Opole, 03.08.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej:  część 1: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. część 2: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 14/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 stanowiska edukacyjne do lutowania

  Opole, 16.07.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: stanowisk edukacyjnych symulujących automatyczny proces lutowania (4szt.) na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18, Projekt realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020