Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania powyżej 130.000 złotych

 • 11/ZP/RZPWE/9.1.4/9.1.3/2021 pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej

  Opole, 12.05.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej:  część 1: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu część 2: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

 • 10/ZP/RZPWE/2021 Renowacja elewacji PBW

  Opole, 2021-05-05 

  Renowacja elewacji budynku magazynu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu wraz z wymianą oraz rewitalizacją istniejących nawierzchni utwardzonych w obrębie obiektu, a także wyrównaniem powierzchni biologicznie czynnych.

 • 9/ZP/RZPWE/9.1.3/9.2.1/2021 usługa transportowa

  Opole. 15.04.2021r.

  Usługa transportowa:

  Część 1: w celu realizacji wizyt monitorujących staży uczniowskich w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2”,

  Część 2: uczniów wraz z opiekunami z terenu województwa opolskiego do miejsca edukacji bezpośredniej: Zaczarowanego Świata w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”

  Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Wysoka Jakość Edukacji, część 1: działanie 9.2. Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, część 2: Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej)

 • 8/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 pracownia warsztatu samochodowego

  Opole, 2021-04-07

  Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni warsztatu samochodowego w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 6/ZP/RZPWE/9.1.3/9.2.1/2021 usługa transportowa

  Opole, 16.03.2021r.

  usługa transportowa:

  Część 1: w celu realizacji wizyt monitorujących staży uczniowskich w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy – 2”,

  Część 2: uczniów wraz z opiekunami z terenu województwa opolskiego do miejsca edukacji bezpośredniej: Zaczarowanego Świata w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską”

  Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX Wysoka Jakość Edukacji, część 1: działanie 9.2. Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, część 2: Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej)

 • 7/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 zestawy do nauki zdalnej

  Opole, 2021-03-09

  Dostawa zestawów wideokonferencyjnych w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 5/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 sprzęt komputaerowy

  Opole, 2021-03-02

  Dostawa:

  część 1:  sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnictwa zawodowego,

  część 2: sprzętu komputerowego stanowiącego nagrody w konkursie „ePortfolio”

  w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 4/ZP/RZPWE/9.1.2/2021 zestawy eksperymentalne

  Opole, 2021-03-02

  Dostawa zestawów eksperymentalnych dla 40 szkół do pracowni matematyczno-przyrodniczych, w ramach projektu 9.1.2 Kreatywna Opolszczyzna - program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020,  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

  Uwaga: zmiana formularza ofertowego w punkcie 11 ze względu na oczywistą omyłkę

 • 3/ZP/RZPWE/2021 sukcesywna dostawa artykułów spożywczych - mięso i wędliny

  3/ZP/RZPWE/2021, Opole 18.02.2021r.

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych-mięsa i wędlin dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 1/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 komputery

  Opole, 2021-02-18

  Dostawa:

  część 1:  sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnictwa zawodowego,

  część 2: sprzętu komputerowego stanowiącego nagrody w konkursie „ePortfolio”

  w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu