Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 Postępowania do 130.000 złotych

 • 48/ZPPU/RZPWE/2022 zakup i dostawa wyposażenia ogrodu

  Opole, 2022-06-21 

  Zakup i dostawa wyposażenia ogrodu w ramach projektu „Dawniej i dziś -międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny“ finansowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 rok

 • 46/ZPPU/RZPWE/2022 wykonanie kalendarzy

  Opole, 2022-06-20 

  Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych i plakatowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 45/ZPPU/RZPWE/2022 zakup i dostawa gier i zabaw

  Opole, 2022-06-15

  Zakup i dostawa gier i zabaw w ramach projektu „Dawniej i dziś -międzypokoleniowe gry i zabawy dla całej rodziny“ finansowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 rok

 • 44/ZPPU/RZPWE/2022 sprzęt audiowizualny

  Opole, 09.06.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

   

 • 43/ZPPU/RZPWE/2022 dostawa książek

  Opole, 08.06.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa książek w wersji drukowanej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Filii PBW

 • 39/ZPPU/RZPWE/2022 dostawa mebli

  Opole, 2022-05-27

  Dostawa mebli do ośrodka Szkoleniowego w Niwkach

 • 42/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2022 wyjazd szkoleniowy

  Opole, 20.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji i dostarczenie materiałów szkoleniowych (biurowych) - na potrzeby organizacji dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla nauczycieli e-liderów i nauczycieli zespołów przedmiotowych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 41/ZPPU/RZPWE/2022 dostawa i montaż akwarium

  Opole, 2022-05-20

  Dostawa i montaż akwarium w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

 • 38/ZPPU/RZPWE/5.2/2022 transport 5.2

  Opole, 12.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia usługi nieregularnego transportu uczniów  wraz z opiekunami do wybranych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) na terenie województwa opolskiego a następnie do budynku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy ul. Dubois 36 w ramach realizacji projektu pn.: „Mamy rady na odpady“ – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr projektu: RPOP.05.02.00-16-0003/20-00 (oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi)