Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 Postępowania do 130.000 złotych

 • 5/ZPPU/RZPWE/2022 odnowienie pomieszczenia Ogród Zimowy

  Opole, 2022-01-13

  Odnowienie pomieszczenia Ogród Zimowy w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji

   

 • 4/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2022 warsztaty hotelarskie

  Opole, 11.01.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa:

  organizacji warsztatów hotelarskich „Hotelarskie Study Tour” połączonych z wizytą studyjną w hotelach 3., 4. i 5. gwiazdkowych na terenie Warszawy i okolic, dla uczniów szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 3/ZPPU/RZPWE/9.1.3/2022 dostawa pomocy sensorycznych

  Opole, 2022-01-10 

  Zakup pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym dla 47 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: Projekt 9.1.3: "Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

 • 2/ZPPU/RZPWE/9.2.1/9.2.1-2/2022

  Opole, 05.01.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa:

  organizacji wizyty studyjnej połączonej z udziałem w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2022 dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego

  część 1: uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

  część 2: uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy-2”

  realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 1/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2022 kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Opole, 2022-01-03

  Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć na kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy