Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 Postępowania powyżej 130.000 złotych

 • 16/ZP/RZPWE/5.1/2022 event

  Opole, 2022-05-18

  Kompleksowa organizacja eventu ekologicznego pn. „W rytmie natury, w rytmie BIO” dedykowanego mieszkańcom Opolszczyzny, uczniom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących szkoły w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-002

 • 15/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 Organizacja wyjazdu w ramach projektu "„OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!”

  Opole, 12.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest  Wynajem powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji i dostarczenie materiałów szkoleniowych (biurowych) - na potrzeby organizacji dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla nauczycieli e-liderów i nauczycieli zespołów przedmiotowych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 14/ZP/RZPWE/5.1/2022 event ekologiczny

  Opole, 2022-05-05

  Kompleksowa organizacja eventu ekologicznego pn. „W rytmie natury, w rytmie BIO” dedykowanego mieszkańcom Opolszczyzny, uczniom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących szkoły w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-002.

 • 12/ZPPU/RZPWE/2022 Remont holi i jadalni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

  Opole, 08.04.2022r.

   Przedmiotem zamówienia jest remont holi i jadalni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

 • 13/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 oprogramowanie

  Opole, 2022-04-08

  Dostawa oprogramowania edukacyjnego do wykorzystania w pracy z uczniami liceów na potrzeby projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” (poddziałanie 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 • 10/ZP/RZPWE/2022 wymiana nawierzchni

  Opole, 2022-04-07

  Rewitalizacja istniejących nawierzchni utwardzonych w obrębie obiektu, a także wykonanie utwardzenia powierzchni parkingu z powierzchnią biologicznie czynną

 • 11/ZP/RZPWE/2.10/2022 szkolenia

  Opole, 2022-04-05

  Usługa przeprowadzenia szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014­2020, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

   

 • 9/ZP/RZPWE/2.10/2022 szkolenia

  Opole, 2022-03-25

  Usługa przeprowadzenia szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014­2020, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

 • 7/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 dostawa oprogramowania

  Opole, 25.03.2022r.

  Dostawa oprogramowania edukacyjnego do wykorzystania w pracy z uczniami liceów na potrzeby projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” poddziałanie 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 8/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2022 organizacja staży i praktyk

  Opole, 24.03.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest organizacja miejsc staży i praktyk w wybranych zawodach, przejazdów, wyżywienia, ubezpieczenia uczniów realizujących staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu