Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 Postępowania powyżej 130.000 złotych

 • 21/ZP/RZPWE/9.2.1-2/2022 ubezpieczenie powtórzone

  Opole, 2022-06-24

  Usługa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody wyrządzone podczas odbywania staży uczniowskich) i NNW max. 2000 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów szkół branżowych II stopnia znajdujących się na terenie województwa opolskiego odbywających staże w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

                       

 • 20/ZP/RZPWE/9.2.1-1/2022 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

  Opole, 15.06.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest  usługa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym z rozszerzeniem odpowiedzialności o szkody wyrządzone podczas odbywania staży uczniowskich) i NNW max. 2000 uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów szkół branżowych II stopnia znajdujących się na terenie województwa opolskiego odbywających staże w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.1. - Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • 19/ZP/RZPWE/2022 remont PBW filii w Brzegu

  Opole, 2022-05-30

  Remont pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Brzegu

   

   

 • 18/ZP/RZPWE/5.1/2022 EVENT

  Opole, 26.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowa organizacja eventu ekologicznego pn. „W rytmie natury, w rytmie BIO” dedykowanego mieszkańcom Opolszczyzny, uczniom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących szkoły w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-002.

 • 17/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 dostawa i montaż monitorów

  Opole, 24.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 20 szt. monitorów interaktywnych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 16/ZP/RZPWE/5.1/2022 event

  Opole, 2022-05-18

  Kompleksowa organizacja eventu ekologicznego pn. „W rytmie natury, w rytmie BIO” dedykowanego mieszkańcom Opolszczyzny, uczniom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących szkoły w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-002

 • 15/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 Organizacja wyjazdu w ramach projektu "„OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!”

  Opole, 12.05.2022r.

  Przedmiotem zamówienia jest  Wynajem powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji i dostarczenie materiałów szkoleniowych (biurowych) - na potrzeby organizacji dwudniowego wyjazdu szkoleniowego dla nauczycieli e-liderów i nauczycieli zespołów przedmiotowych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 14/ZP/RZPWE/5.1/2022 event ekologiczny

  Opole, 2022-05-05

  Kompleksowa organizacja eventu ekologicznego pn. „W rytmie natury, w rytmie BIO” dedykowanego mieszkańcom Opolszczyzny, uczniom, nauczycielom, przedstawicielom organów prowadzących szkoły w ramach projektu pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-002.

 • 12/ZPPU/RZPWE/2022 Remont holi i jadalni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

  Opole, 08.04.2022r.

   Przedmiotem zamówienia jest remont holi i jadalni w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

 • 13/ZP/RZPWE/9.1.1/2022 oprogramowanie

  Opole, 2022-04-08

  Dostawa oprogramowania edukacyjnego do wykorzystania w pracy z uczniami liceów na potrzeby projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” (poddziałanie 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).